nasypać


nasypać
pot. żart. Możesz (możecie) mi (mu, jej itp.) nasypać soli na ogon «powiedzenie dające do zrozumienia, że nie można komuś w żaden sposób zaszkodzić, nie można już nic zrobić, żeby w czymś przeszkodzić, ktoś jest całkiem bezpieczny»: Spóźnili się z tym nakazem zatrzymania, teraz to mogą nasypać mu soli na ogon, dawno siedzi za granicą (...). Roz bezp 1998.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • nasypać — dk IX, nasypaćpię, nasypaćpiesz, nasypaćsyp, nasypaćał, nasypaćany nasypywać ndk VIIIa, nasypaćpuję, nasypaćpujesz, nasypaćpuj, nasypaćywał, nasypaćywany 1. «sypiąc pokryć coś czymś, wsypać na coś; naprószyć» Nasypać kaszy do torebki. Nasypać… …   Słownik języka polskiego

  • nasypywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, nasypywaćpuję, nasypywaćpuje, nasypywać any {{/stl 8}}– nasypać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIa, nasypywaćpię, nasypywaćpie, nasypywaćany {{/stl 8}}{{stl 7}} sypać coś na coś lub do czegoś; wsypywać coś do czegoś;… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • móc — 1. pot. Jak cię mogę «byle jak, niedbale» 2. posp. Ktoś może komuś naskoczyć, nagwizdać, nadmuchać «ktoś nie jest w stanie komuś zaszkodzić lub zakazać czegoś»: (...) był mocno partyjny, tak że mogli nagwizdać nam socjalistyczni planiści, którzy… …   Słownik frazeologiczny

  • ogon — 1. Koński ogon «uczesanie kobiece, w którym dość długie włosy są ujęte wysoko i związane z tyłu przy samej głowie»: Miała orzechowe oczy i długi koński ogon. W. Kowalewski, Bóg. 2. Wlec się, iść, zostawać, znajdować się w ogonie a) «nie… …   Słownik frazeologiczny

  • sól — 1. Być komuś solą w oku «przeszkadzać, zawadzać komuś, być dla kogoś niewygodnym»: Zawsze się ktoś taki znajdzie, komu solą w oku będzie to, że ktoś inny więcej zarobi. Kasz 29/1998. Jednak często, nawet kiedy jesteśmy dorosłe, nie potrafimy… …   Słownik frazeologiczny

  • piasek — m III, D. piaseksku, N. piasekskiem; lm M. piasekski 1. «luźna skała osadowa złożona z drobnych ziaren, przeważnie kwarcu, często z domieszką skaleni i innych minerałów» Piasek drobny, gruby, drobnoziarnisty, gruboziarnisty. Piaski wydmowe,… …   Słownik języka polskiego

  • przysypać — dk IX, przysypaćpię, przysypaćpiesz, przysypaćsyp, przysypaćał, przysypaćany przysypywać ndk VIIIa, przysypaćpuję, przysypaćpujesz, przysypaćpuj, przysypaćywał, przysypaćywany 1. «sypiąc coś albo sypiąc się przykryć coś albo kogoś; nasypać czegoś …   Słownik języka polskiego

  • wierzch — m III, D. u; lm M. y 1. «górna lub zewnętrzna część, warstwa, powierzchnia czegoś, górny brzeg czegoś (w przeciwieństwie do dolnej lub wewnętrznej części, warstwy, powierzchni, dolnego brzegu)» Wierzch dłoni, stopy. Wierzch tkaniny, futra, buta.… …   Słownik języka polskiego

  • nadmuchać — dk I, nadmuchaćam, nadmuchaćasz, nadmuchaćają, nadmuchaćaj, nadmuchaćał, nadmuchaćany nadmuchiwać ndk VIIIb, nadmuchaćdmuchuję, nadmuchaćdmuchujesz, nadmuchaćdmuchuj, nadmuchaćiwał, nadmuchaćiwany 1. «dmuchając napełnić coś powietrzem, wprowadzić …   Słownik języka polskiego

  • nadstawiać — ndk I, nadstawiaćam, nadstawiaćasz, nadstawiaćają, nadstawiaćaj, nadstawiaćał, nadstawiaćany nadstawić dk VIa, nadstawiaćwię, nadstawiaćwisz, nadstawiaćtaw, nadstawiaćwił, nadstawiaćwiony «wysuwać coś w jakimś kierunku, wystawiać na działanie… …   Słownik języka polskiego